Vraag en Antwoord

Hoeveel bedraagt het lidmaatschap en waar naar moet ik het geld overmaken?

Het lidmaatschap bedraagt € 35 per jaar en moet worden overgemaakt naar rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club.

© 2021 Roeivereniging Dutch Coastal Rowing (DCR)