Vraag en Antwoord

 
  Hoeveel bedraagt het lidmaatschap en waar naar moet ik het geld overmaken?

Het lidmaatschap bedraagt € 35 per jaar en moet worden overgemaakt naar rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club.

 
  Kan ik lid worden van Dutch Coastal Rowing?

Alleen als je al lid bent van een andere roeivereniging of je als sponsor of donateur aanmeldt.

 
  Ik ben geen lid (meer) van een roeivereniging, kan ik dan nog wel lid worden?

Als je jarenlang lid bent geweest van een roeivereniging, kun je toch lid worden van de DCR. Meld dan in het inschrijfformulier wanneer, hoelang en waar je roeilid bent geweest.

 
  Ik kan roeien, maar heb nog niet veel ervaring en/of ik heb een beperking?

Om lid te kunnen worden, moet je als roeier beschikken over een goede fysieke conditie en hoe vervelend dan ook, niet te worden beperkt in je roeiprestatie vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap. Dit laatste heeft te maken met de veiligheid en eventuele risico’s bij het roeien op het grote water. De roeier van DCR moet zich altijd van bewust zijn dat het roeien op open water een andere roeidiscipline betreft en een zwaardere inspanning vereist dan het roeien op rustig water bijvoorbeeld op kanalen, kleine stromingen en binnenwateren.

 
  Ik heb geen ervaring met zeeroeien, is dat een bezwaar?

Nee, als je lid bent geworden van de DCR, kun je door middel van cursussen, die gratis door de vereniging worden gegeven, kennis opdoen van roeien op open en stromend water, vaarregels en navigatie.

 
  Hoe oud moet ik zijn om lid te worden van Dutch Coastal Rowing?

Minimaal 18 jaar.

 
  Heb ik roei-ervaring nodig om lid te worden van Dutch Coastal Rowing?

Ieder lid moet over voldoende roei-ervaring, kennis en conditie beschikken om in een boot van Dutch Coastal Rowing te roeien.

 
  Zijn er naast het lidmaatschap nog meer kosten aan het lidmaatschap verbonden?

Naast het lidmaatschap betaal je voor het gebruik van de boot die dag waarop je mee roeit. Dat is € 20 per persoon per dag. Daarnaast komen kosten zoals benzine, eten en drinken e.d. uiteraard voor eigen rekening.

 
  Hoe kan ik meedoen met roeitochten?

Op ons besloten deel van onze website, vind je ons roeiprogramma. Je kunt je daar inschrijven op een tocht. Op ons Facebookpagina kun je ook reageren op oproepen om met een tocht mee te gaan.

 
  Ik kan nog niet inloggen op het besloten deel van de website?

Heb je al € 35 lidmaatschapsgeld overgemaakt naar rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club? Pas als je dat hebt gedaan, dan worden je gegevens toegevoegd aan ons ledenbestand en krijg je bericht dat je toegang hebt tot ons besloten deel. Heb je wel betaald, stuur dan een e-mail aan ofni.[antispam].@dutchcoastalrowing.nl 

 
  Hoe word ik donateur of sponsor?

Om donateur of sponsor te worden kunt u contact opnemen met het bestuur.
U kunt een e-mail sturen naar ofni.[antispam].@dutchcoastalrowing.nl 

 
  Hoe kan ik mijn lidmaatschap beĆ«indigen?

Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, stuur dan vóór 1 december een e-mail naar de penningmeester. Vermeld daarin je naam en graag ook de reden waarom je je lidmaatschap wilt beëindigen.

Je lidmaatschap eindigt dan per 31 december van het lopende jaar.

Zeg je na 1 december op, dan ben je nog lid tot het eind van het jaar daarop.