Nieuwe Leden

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. Na het aanmelden wordt het nieuwe lid gevraagd naar de roei-ervaring(en) en of men kennis heeft van het varen op groot open water.
Het nieuwe lid kan door de vereniging aangeboden cursussen kosteloos volgen om zo waar nodig het basiskennis over het water en vaarregels te verbreden.

Nieuwe leden die over specifieke kennis beschikken over boot, water en navigatie worden aangemoedigd om dit met de andere leden al dan niet middels een cursus te delen. Dit geldt uiteraard ook voor onze donateurs en sponsoren.

Zodra je als nieuw lid staat geregistreerd, word je als het lid toegang gegeven tot onze database om zo de mogelijkheid te krijgen kennis te nemen en deel te nemen aan onze activiteiten.

Tags:
© 2021 Roeivereniging Dutch Coastal Rowing (DCR)