Leden

Ons ledenbestand bestaat uitsluitend uit personen die al lid zijn van een andere roeivereniging in Nederland. Elk lid van een roeivereniging mits 18 jaar of ouder is van harte welkom om lid te worden van Dutch Coastal Rowing voor een bedrag van €35 per persoon per jaar. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club.

Voor dat bedrag krijg je een opleiding tot het niveau van captain. De basis cursus is verplicht voor ieder DCR lid

Verder bestaat de mogelijkheid om als een sponsor of donateur lid te worden om zo onze vereniging financieel te ondersteunen.

Alle leden krijgen toegang tot onze database van tochten, opleidingen en instructies met een kalender, overzicht aan activiteiten en de namen van onze andere leden binnen de vereniging.

En op dit besloten deel kan je je opgeven voor een tocht. Een van de leden van Dutch Coastal Rowing moet het zelf het intiatief nemen om een roeitocht te organiseren.

Om lid te kunnen worden moet je de minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en beschikken over een goede fysieke conditie beschikken

Je roeiprestatie moet niet vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap worden beperkt. DCR heeft veiligheid hoog in zijn vaandel staan . We roeien bijvoorbeeld altijd met een reddingsvest aan . De boot is volledig uitgerust met een kompas, radarreflector en een wit rondschijnend licht zodat grote schepen je van afstand al kunnen waarnemen en de stuur heeft een instrumenten paneel; met daarop waterkaarten, een GPS met daarin een rudimentaire waterkaart en de route en een marifoon.

De roeier van Dutch Coastal Rowing moet zich altijd van bewust zijn dat het roeien op open water een andere roei-discipline betreft en een zwaardere inspanning vereist dan het roeien op rustig water bijvoorbeeld op kanalen en binnen-wateren.

Binnen de vereniging hebben we een grote diversiteit aan kennis over boten en op het water zijn. Dit maakt het weer bijzonder om over jouw ervaring(en) met andere leden van gedachte te wisselen en gezamenlijk met de boot het water op te gaan.

.

© 2021 Roeivereniging Dutch Coastal Rowing (DCR)