Leden

Ons ledenbestand bestaat voornamelijk uit personen die al lid zijn van een andere roeivereniging in Nederland. Elk lid van een roeivereniging is van harte welkom om lid te worden van Dutch Coastal Rowing voor een bedrag van €35 per persoon per jaar. Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekeningnummer NL39INGB0007410797 ten name van Dutch Coastal Rowing Club.

Verder bestaat de mogelijkheid dat een sponsor of donateur zich als lid aanmeldt om zo onze vereniging financieel te ondersteunen.

Alle leden krijgen toegang tot onze database met een kalender, overzicht aan activiteiten en de namen van onze andere leden binnen de vereniging. De roei(st)ers van Dutch Coastal Rowing nemen veelal zelf het intiatief in het organiseren van hun roeitochten.

Om lid te kunnen worden moet je de minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en beschikken over een goede fysieke conditie en hoe vervelend dan ook, niet te worden beperkt in je roeiprestatie vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap. Met dit laatste heeft te maken met de veiligheid en eventuele risico’s bij het roeien op het grote water.

De roeier van Dutch Coastal Rowing moet zich altijd van bewust zijn dat het roeien op open water een andere roei-discipline betreft en een zwaardere inspanning vereist dan het roeien op rustig water bijvoorbeeld op kanalen, kleine stromingen en binnen-wateren.

Binnen de vereniging hebben we een grote diversiteit aan kennis over boten en op het water zijn. Dit maakt het weer bijzonder om over jouw ervaring(en) met andere leden van gedachte te wisselen en gezamenlijk met de boot het water op te gaan.

© 2019 Roeivereniging Dutch Coastal Rowing (DCR)